Zoeken

Emaus 59
3135 JC Vlaardingen

Beemdstraat 4
5964 AK Son en Breugel

t. 06 22913903
e. info@baanidee.nl

 

Wij werken aan beter functioneren 

van organisaties en medewerkers.

Wij zijn een netwerk van een aantal gedreven personen, met als achtergrond de detacherings-, opleidings- en personeelsadviesbranche. We richten ons vooral op organisaties die sterk in beweging zijn. 

We voeren activiteiten uit die bij ons passen. Werkplezier staat centraal, de aanpak is persoonlijk. Onze sleutelwoorden zijn: samen, energie, creatief, proactief, plezier, succes.

Baanidee ondersteunt bij het professionaliseren van organisaties. Hiervoor hebben wij diverse producten en diensten, zoals:

Organisatie- en personeelsadvies

Werving, selectie en outplacement

Coaching en begeleiding

Opleidingsadvies

Loopbaanadvies

Personeelsinkoopondersteuning

Nieuws
Niet alle sectoren profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. In de financiële dienstverlening, zorg, industrie en bij de overheid verdwijnen de komende jaren naar verwachting nog duizenden banen. Enkele redenen hiervoor zijn digitalisering en bezuinigingen van de overheid.

AMSTERDAM - Werknemers die met tegenzin hun werk uitvoeren, zijn een enorme schadepost voor de Nederlandse schatkist. Dat verlies loopt met name in het midden- en kleinbedrijf zelfs op tot een jaarlijkse derving van 15 miljard euro.

AMSTERDAM - Bijna de helft van de vrouwen zegt dat werk gelukkig maakt. Vrouwen met een baan geven hun geluk namelijk een hoger cijfer; dat geldt ook voor vrouwen met een relatie. Gemiddeld geven ze een 7,3.

Oudere werknemers zijn meer tevreden met hun werk dan jongere en bovendien plichtsbewuster en gemotiveerder.

Veel werkgevers zijn zich bewust van de vergrijzingsproblematiek, maar doen daar weinig mee.


Copyright 2015 Baanidee   Sitemap    Inloggen